Vilka avsnitt behöver en e-bok innehålla?

E-böcker har en annan ordning på innehållet jämfört med tryckta böcker för att få med intressant material i provläsningsfilen. När e-böckerna kom igång på allvar gjorde några av näthandlarna automatiska provläsningsfiler av bokens början. Utgivarna lärde sig snabbt att lägga säljande material som spännande inledningskapitel först och flytta mindre säljande men nödvändig information som copyright till bokens slut. Det gör att eboken och den tryckta versionen av boken kan ha identiskt innehåll, men avsnitten kommer i kronologisk olika ordning.

Här följer e-bokens vanligt förekommande delar från början till slut.

Omslag

Omslagsbilden läsaren ser på sin platta eller app är inkluderad, dvs finns medskickad i e-boksfilen som laddats ner. Omslagsbilden ska vara anpassad att ses på skärm (sparad för webb).

En del distributörer och näthandlare kräver även en större bild när e-boksfilen laddas upp hos dem. Den större bilden visas sen i nätbutikernas sortiment när man klickar på den lilla ikonbilden av omslaget. Men utgivaren måste fortfarande lägga med en omslagsbild i eboksfilen, annars syns bara titelsidan på plattan eller i appen och det ser oproffsigt ut.

Titelsida

På titelsidan står endast bokens titel samt författarens namn, inte ‘titel av författaren’. En del böcker anger också förlagets namn och logga. Booqlas e-boksverktyg skapar titelsidan automatisk.

Några stora förlags eböcker visar ofta titelsidan som en bild, ofta med vit bakgrund. Den metoden gör det möjligt att använda mera avancerad typografi och andra typsnitt än vad läsmjukvaran tillåter. Enda nackdelen är att den som använder text-till-tal funktionen inte kan höra vad e-boken heter och vem som skrivit den. Å andra sidan är text-till-tal-användarna få.

Innehållsförteckning

Manusets kapitelrubriker taggas och används sedan för att skapa en klickbar innehållsförteckning. Det finns två varianter. En där läsmjukvaran visar innehållsförteckningen, en där innehållsförteckningen visas inuti e-boken precis som i en tryckt bok. Booqlas e-boksverktyg skapar innehållsförteckningen automatiskt och den visas sedan av läsmjukvaran i plattan eller appen.

Låt gärna kapitelrubrikerna innehålla något mer än 1, 2, 3 även i romaner och ge gärna läsaren lite mera kött på benen så att innehållsförteckningen blir ett hjälpmedel att navigera i e-boken.

För faktaböcker är innehållsförteckningen jätteviktig. Faktaboksköparen söker kunskap. Innehållsförteckningen beskriver både bokens upplägg och innehållet och visar läsaren exakt vad de får.

Kapitlen

Manusets innehåll separeras i kapitelavsnitt för att dra nytta av den klickbara innehållsförteckningen, men också för att läsmjukvaran bara ska behöva läsa in ett kapitel i taget. En ebok som inte delats upp i kapitelstora avsnitt kan ta tid för plattan eller appen att ladda in och hantera.

Efterord (Ej obligatoriskt)

Författaren säger något om bokens tillkomst och tackar medhjälpare.

Ett eventuellt förord av någon expert flyttas helst också till e-bokens senare delar eftersom det annars kan hamna i smakprovsfilen per automatik.

Om författaren (Ej obligatoriskt)

Kort om författaren, gärna med länkar till författarens hemsida.

Andra böcker av författaren (Ej obligatoriskt)

Lista andra böcker av författaren och länka till nätbutiker där de kan köpas.

En författare med många utgivna alster länkar hellre till en hemsida där förteckningen av böcker finns länkad till näthandlarna. Produktiva författares e-böcker måste annars uppdatera det här avsnittet i alla böcker varje gång en ny bok publicerats.

Bokens beskrivning (Ej obligatoriskt)

En tryckt bok kommer med en baksidesbeskrivning. Hur ska man annars veta vad boken handlar om? Det är en bra idé att lägga med en beskrivning i eboksfilen också. Eboken blir ju inte alltid läst med en gång. Många har idag en samling ‘att läsa’-böcker i sina plattor och appar. En beskrivning hjälper läsaren att friska upp minnet.

Det är för övrigt samma aptitretande, säljande beskrivning som visas hos distributörer och näthandlare.

Inkludera beskrivningen i den klickbara innehållsförteckningen för att underlätta för läsaren.

Copyright

Ange upphovspersonen/-personerna. På en egen rad, ta för vana att skriva:

Copyright © årtal upphovsmannens namn. Booqlas e-boksverktyg skapar copyrightsidan automatiskt.

Författaren har automatisk copyright när ett verk publicerats, men i en del länder är det kinkigt med detaljerna vid copyrightmål och domstol. Att skriva exakt som ovan tar hand om alla eventualiteter om e-boken t ex säljs via en distributör/näthandel utomlands. Åtminstone i de länder som skrivit under de internationella copyrightöverenskommelserna.

Det är vanligt att lägga till ‘All rights reserved’ på följande rad, men det har ingen juridisk betydelse.

I samma avsnitt kan man också ange ansvarig utgivare (förlag eller privatperson) och publiceringsår, samt medhjälpare som omslagsdesigner och översättare, gärna med länkar till deras hemsidor för att gynna duktiga frilansare.

På en egen rad listas ebokens id-nummer, ISBN (International Standard Book Number) eller UID (Unique Identification Number).

Ett manus som följer den här ordningen förenklar tillverkningen av en e-bok som följer standard, oavsett vilket program eboksfilen sedan skapas i.

1. Omslag
2.Titelsida
3. Innehållsförteckning
4. Kapitel
5. Efterord
6. Om författaren
7. Andra böcker av författaren
8. Beskrivning
9. Copyright