Vad är meta-information i en e-bok?

Meta-information, eller metadata, är kort sagt information om e-boken, inbäddat i e-boken. Denna information används främst av olika läsarprogram, men kan också användas av e-bokmarknaderna på nätet för att underlätta sortering och sökning.

Det finns två huvudsakliga sorters metadata. Kärndata är den mest grundläggande informationen, som titel, författare och kategori. Utökad data används främst för marknadsföringssyften men är inte nödvändiga för att e-böckerna ska kunna säljas online. Väldigt få metadata-taggar är obligatoriska att fylla i, men avsaknaden av vissa kan försvåra identifikation och sortering av e-boken, vilket gör den svårare för kunderna att hitta.

Metadatan är bitar av kod, metataggar, listade i e-bokens paketfil, samma fil som listar allt innehåll i paketet. Metadatastandarden som används i en e-bok kallas Dublin Core, varpå förkortning dc innefattas i alla taggar som vidhåller denna standard. En metadata-tagg kan se ut som den här:

<dc:title>Min bok</dc:title>

…eller ha ytterligare attribut, som denna information om orientering av en EPUB 3-bok:

<meta property=”rendition:orientation”>landscape</meta>

Om du får en chans att själv redigera metadata i en e-bok är detta några saker att tänka på. Då alla metataggar är standardiserade och har engelska namn, står de här med engelska ord:

Title: Den officiella titeln på din bok. Har du en undertitel och inte vill att hela den ska skrivas ut i en digital bokhylla, utelämna den från metadatat och fyll istället i den fullständiga titeln hos din e-bokdistributör. Minst en titel är obligatorisk metadata.

Creator: Vem är upphovsman till boken, det vill säga vem har skrivit eller sammanställt den? Kan inkludera både författare och medförfattare, men bör inte innehålla namn på översättare, illustratörer med flera om de inte är ursprunglig upphovsperson till verket. För varje medförfattare ska en ny instans av creator-taggen skapas.

Subject: Ämnestaggen är bra för många marknaders ämnessortering, men stöder ingen specifik kategoriseringsstandard så som BISAC, Dewey eller BIC.

Description: Denna tagg hör mer till den utökade delen av informationen, men det kan vara praktisk med en kort beskrivning av innehållet i boken, i stil med en fysisk boks baksidestext.

Publisher: Kan vara ett förlag, en förlagsettikett, ett företag eller till och med en enskild person, exempelvis om författaren själv står för distributionen av boken.

Contributor: Här kan sekundära medarbetare anges, exempelvis översättare, bearbetare, författare till förord, illustratörer med flera. Det frivilliga attributet role definierar medarbetarnas roll mer exakt.

Date: Publikationsdatum för verket. År är en obligatorisk uppgift, månad och dag är frivilligt.

Identifier: En unik identifierare (UUID) är likaså ett måste i metadatat, men vilken sort är inte standardiserat. Oftast väljer man e-bokens ISBN – unikt och skilt från en eventuell tryckt motsvarighet – men identifikationen kan också bestå av en slumpvis vald siffer- och bokstavskombination på kanske 30 tecken eller mer. Generatorer för detta finns online.

Language: Den sista obligatoriska meta-taggen är minst ett språk för publikationen, definierat i en bokstavskombination enligt standarden RFC 3066. Eftersom mer än en språktagg är tillåtet i metadatat öppnar det upp för flerspråkiga e-böcker, däremot är det inte alla distributörer som tillåter detta.

Många fler metadata-taggar finns, så som information om källa, rättigheter och relation till andra verk. I och med lanseringen av EPUB 3 och alla dess möjligheter till utökade funktioner, ökade också möjligheten till information som kan bäddas in i e-boken – så som versionsnummer, format, läsriktning och information länkat till olika medier inbäddade i boken. IDPF, organisationen som håller i ePub-standarden, listar all möjligheter till både EPUB 2 och EPUB 3 på sin hemsida.