Tacka dokusåpor för Guldbrandssons böcker

Lennart book cover_03

För Lennart Guldbrandsson var viljan att bli författare något som växte fram under lång tid. Inte förrän han hittade en tvåårig manusförfattarutbildning i Göteborg började drömmen gå i uppfyllelse. Lennart kände sig hemma bland allt skrivandet och alla böcker om att skriva, och hade egentligen siktet inställt på att arbeta med det han utbildat sig till. Men under årens gång när TV under en period helt gått över till dokusåpor var det helt omöjligt att få jobb som manusförfattare, vilket ledde honom fram till nya spår –han började skriva böcker.

De allra första böckerna var egentligen olika försök att härma andras texter, något som många författare gör både medvetet och omedvetet. Lennart Guldbrandsson ser inget negativt i det så länge man är kreativ och försöker komma fram till något innovativt.

Nuförtiden inspireras Lennart fortfarande av andra författare rent stilistiskt, som t.ex. Jasper Forde, Douglas Adams, Povel Ramel, Mary Roach och Aaron Sorkin. Dock har deras stil blivit en så pass inarbetad del i hans eget skrivande att få av hans läsare skulle kunna gissa sig till hans influenser.

Den allra starkaste inspirationskällan utöver inspirerande lärare från skoltiden och andra författares stil och struktur är ett citat som dyker upp i huvudet återkommande. Manusförfattaren Wells Root har skrivit att det finns två nödvändiga drag för en författare; en gnutta medfödd talang, och ett inre tvång att skriva som gör det omöjligt att tveka. Detta inre tvång har inspirerat Lennart många gånger.

Lennart Guldbrandsson har gått från att skriva fiktion till att numer mestadels skriva facklitteratur. I facklitteraturen använder han verkliga händelser, många gånger i form av anekdoter, eftersom ett skeende är lättare att relatera till och förstå än bara ett resonemang. Anekdoterna hämtas inte bara från hans eget liv utan även från saker han hört andra berätta eller läst om. Oavsett källa till anekdoterna brukar Lennart byta ut ett eller flera element för att det ska bli mer allmänmänskligt eller bildande.

Att han valde genren facklitteratur är något som han upptäckte passade hans analytiska hjärna alldeles utmärkt. Under sin utbildning till manusförfattare gjorde han själv en massa research efter bra webbplatser om att skriva. Inspirerad av wordplayer.com som förde hans eget skrivande flera steg framåt började han själv tillslut skriva om att skriva och ganska snart räckte texterna till den bok som publicerades 2008.

Ett par år senare, efter att ha jobbat som lektör på förlaget som gav ut hans bok blev han ombedd att skriva en ny bok vilket resulterade i Skriv som ett proffs, som kom ut på bokmässan i Göteborg 2014.

Det svåraste med att skriva en bok var att ta sig an utmaningen att lyckas ge praktiska kunskaper om skrivandet utan att för den delen trampa någon på tårna, något som är svårt eftersom alla författare har sina egna favoritmetoder och skrivstilar redan. En annan svårighet är att förmedla kunskapen om hur en bok ska kunna sälja, utan att låta nedlåtande, särskilt när man själv inte ligger på topplistorna.

Det Lennart Guldbrandsson anser att han har att erbjuda som andra mer erfarna författare inte har, är överblick. De kända författarna ser ofta mest till sin egen eller andra författarvänners karriär men glömmer bort att se det från ett yttre perspektiv och fundera över varför en del misslyckas med att nå framgång med sin bokförsäljning. Det är många som helt enkelt inte vet hur man gör, samtidigt som de önskar att böckerna ska köpas av andra än bara vänner eller släktingar.

Ett av teman i Lennarts bok är just att man inte ska vara rädd för att be andra om hjälp, ju fler som läst texten desto större chans är det att den blir bra.

För Lennart Guldbrandsson är skrivprocessen likartad för de flesta böcker han skriver. Att komma fram till en idé som ska hålla både intressemässigt och tidsmässigt under flera år, tar sin tid. Därefter ska idén brytas ned i delar till en synopsis eller innehållsförteckning, något som också tar sin tid och som han själv anser kan vara ganska frustrerande om det inte går tillräckligt fort. När han väl hittar rätt struktur och upplägg går själva skrivandet som en dans på rosor, och efterarbetet är mer som ett vanligt kontorsarbete som ska betas av.

När Lennart skriver finns ofta en rätt specifik målgrupp inuti själva bokidén, och varierar från bok till bok. Det som gör att det tar tid för honom att komma på bra idéer och bryta ner de till bra delar är just själva målgruppen. De tilltänkta läsarna är ofta redan ganska insatta i de ämnen de väljer att läsa om vilket kräver en stor insats från författarens sida, något som Lennart tycker många facklitterära författare glömmer bort.

Lennart Guldbrandsson råder andra författare att ta del av de skrivtips som finns. Många av dem återfinns i hans egna böcker och andra finns i t.ex. ”Making a good script great” av Linda Seger, en bok som han rekommenderar. Dessutom bör varje författare läsa på om marknadsföring. Många författare lägger ner åratal av jobb på sin bok och slutar jobba när boken väl är tryckt, varpå många möjligheter till ökad försäljning och pr går förlorade.

Vad gäller framtiden för e-böcker tror Lennart att det kommer se annorlunda ut i framtiden utan att den tryckta boken för den sakens skull kommer försvinna, vilket många andra verkar tro.

Lennart ser e-boken som en möjlighet till att kunna återutge böcker som har en del år på nacken. För förlagen är detta kostsamt vilket gör att många böcker som inte längre säljer lika mycket ofta faller i glömska. Tack vare e-böckerna kan även böcker som inte är splitternya ges ut på nytt och dra in pengar, och bortglömda författare kan få en chans till utan att det behöver bli dyrt.