Skillnad mellan EPUB och MOBI

EPUB är den öppna e-bokstandard som organisationen International Digital Publishing Forum har etablerat och fortsätter utveckla. Sedan finns det naturligtvis alltid aktörer som vill hålla sig lite på sin kant och själv styra exakt vad som används av deras system.

Amazon är en av, om inte den allra största e-bokaktören i USA och är även stora i andra delar av världen. På Amazons plattform för självpublicering, Kindle Direct Publishing, kan man inte lägga upp en EPUB. Amazons eget format heter MOBI, eller Mobipocket, och är i stort sett det enda som accepteras för att säljas på deras marknader.

Eftersom MOBI just är Amazons eget format och ägs av dem går dessa e-böcker heller inte att läsa var som helst. De kräver (med några få undantag) antingen Amazons egen läsplatta Kindle, eller dedikerade Kindle-appar för dator eller mobila plattformar. MOBI tillämpar en egen teknik för kryptering och väldigt få enheter kan växla mellan olika dekrypteringstekniker, varpå läsplattor som kan läsa båda formaten är ovanliga.

Men hur skiljer sig formatet egentligen från en EPUB? Svaret är ganska kort – nästan inte alls. Men enkla konverteringsverktyg kan en EPUB omvandlas till en MOBI med bara ett knapptryck och resultatet blir så gott som likadant. En MOBI är egentligen en EPUB men med ett låst ramverk runt. För den som konsumerar formaten märks detta knappt alls. Krypteringen läggs på först vid publicering och är inget som utvecklaren behöver tänka på.

Eftersom formatet till skillnad från EPUB är låst för utomstående utvecklare, går utvecklingen ganska långsamt fram, och stödet för olika funktioner ligger ungefär i nivå med en EPUB 2. Text, bilder och enklare stilmallar accepteras. Även EPUB 2 stödjer ganska mycket formatering, varav en del riskerar att falla bort vid konvertering till det enklare MOBI-formatet. Inbäddade typsnitt strippas också bort, och hur Kindle-läsarna tolkar vissa mått kan skilja sig, vilket leder till små skillnader i utseendet.

MOBI går även att producera i ett format med fast layout i stil med EPUB 3 fixed-layout. Det är dock inte uppbyggt på exakt samma sätt, varpå en direktkonvertering formaten emellan inte kommer ge önskat resultat. Inga funktioner typiska för en utökad e-bok, så som ljud, video, animationer och interaktivitet stöds heller. Detta fasta format kallas också KF8 och går att läsa i den speciella läsplattan Kindle Fire samt i Kindles appar för datorer och mobila enheter.