PUL

När du registrerar dig på Booqla hamnar du i vårt kundregister. Vi använder bara uppgifterna för att sända dig dina e-böcker. Alla uppgifter som du lämnar på Booqla kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL). Vi förmedlar inte ditt namn och adress till någon utanför Booqla som inte har uppdrag av oss att sköta t ex fakturering och utveckling. Du har rätt att ta del av, ändra eller ta bort de uppgifter vi har om dig. Vänd dig till info@booqla.se