Mats Röyter fyller bokhyllorna själv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mats Röyter har aldrig tagit ett medvetet beslut om att bli just författare. Däremot har han under årens gång noterat att han saknar en del böcker i hyllorna. Denna insikt ledde fram till en tanke om att böckerna kanske aldrig kommer skrivas om inte han själv gör det. Inspirationen till att skriva kom således av att det fanns så många oskrivna böcker som någon borde skriva, och denna någon blev han själv.

Mats skriver romaner. I den första boken finns det glimtar av egna erfarenheter medan den andra boken som ännu inte är avslutad är baserad helt på en historisk händelse, det vill säga inget självupplevt men inte heller något fiktivt.

Anledningen till att Mats skriver just romaner är för att det är en naturlig bokform som når ut till en bred massa och är ett format som en stor publik efterfrågar.

Mats arbetar på heltid som konsult, vilket gör att han bara kan avsätta en dag i veckan till skrivandet beroende på huruvida han är fullbelagd med konsultuppdrag. Detta kräver tålamod eftersom skrivprocessen inte kommer i första rummet, något som för Mats var det svåraste under tiden han skrev sin första bok.

Eftersom Mats bara kan avsätta en liten del av sin tid till skrivandet sätter han i stället upp rimliga mål; han sitter ner en gång i veckan och ämnar skriva två sidor per tillfälle.

Bland Mats favoritförfattare återfinns flera sydafrikaner, framförallt Bosman, Brink och Cotze, vilket för honom känns naturligt med tanke på hans första bok där ett genomgående tema är just Sydafrika och problemen med apartheid mellan svarta och vita. Paradoxalt nog, med tanke på att Mats själv skriver romaner är han som mest influerad av Bosmans noveller. Andra favoritförfattare är Platon och Strindberg men Mats vill inte påstå att hans egen skrivstil är medvetet influerad av andra författare.

I sina böcker vänder sig Mats till människor som är både samhälls- och historieintresserade. Förhoppningsvis har de även ett intresse av att engagera sig i enskilda människoöden.

Till andra författare skulle Mats vilja säga att det är viktigt att göra noggranna efterforskningar och research, samt att följa den tidsplan man satt upp även om det bara handlar om ett par sidor åt gången. Han uppmanar också till att låta andra läsa ens bok, och man kan med fördel anlita lektörer. Man ska inte vara rädd för att ändra om i sin bok, ibland kan man behöva stryka bort det som är för dåligt eller inte passar in och ibland måste man till och med skriva om en del saker för att resultatet ska bli så bra som möjligt.