Marginaler i en PDF för tryck

Dags att formatera och trycka din bok? Vid boktryck är det viktigt att tänka på några givna konventioner, framförallt vad gäller marginaler. Bokens marginaler tjänar också ett syfte – de ramar in din text och gör den mer läsbar, de utgör utrymme för dig att hålla boken bekvämt när du läser, ger boken en mer öppen känsla och ger plats för exempelvis sidnummer.

I dag när många får designa sina böcker själva via print-on-demand istället för traditionellt boktryck, tenderar ofta marginalerna att bli allt mindre. Det är lätt att tänka att man kan spara plats och sidor och därmed pengar, men det får ofta till följd att boken blir svårläst och ger en ihopträngd känsla. Vill du trycka din bok med moderna metoder, satsa ändå på att anamma de traditionella reglerna. Boktryck är en gammal konst och har haft flera hundra år på sig att utvecklas och förfinas. Experimentera hellre med typsnitt för att spara plats.

Många har förmodligen känslan av att texten, den så kallade satsytan, ska stå i mitten på sidan. Det kan vara vettigt för lösa dokument som häftas ihop, med i boktryck får man tänka på att boken ska bindas i mitten. Du får två marginaler intill varandra, vilket ger en känsla av att sidorna hamnar för långt ifrån varandra. Marginalerna ska därför vara mindre vid bindningen än längst ut. Lite försvinner av att boksidorna böjer sig inåt, och sammanlagt bör därför innermarginalerna vara lite längre, minst 25 % längre, än en yttermarginal. Bottenytan får gärna vara lika stor som yttermarginalen eller större, medan det för toppmarginalen räcker med samma bredd som innermarginalen. Helst ska inga av marginalerna runt satsytan vara mindre än 15mm. Exempel för en bok i A5-format kan vara 15mm för topp och inner, 20mm för ytter och 25-30mm för botten. I mitten blir det då totalt 30mm – 50% mer än vid ytterkanten.

En tjockare bok har ett djupare mittveck och behöver också ha mer innermarginal. För en tunn bok kan det räcka med 15mm per sida, medan en tjockare kan behöva 20mm. Dessutom är en limbunden bok, kontra en trådbunden, svårare att öppna och innermarginalerna behöver då också vara större. Och räknar du om innermarginalen bör du som konsekvens av det också räkna om yttermarginalen. Jämför med några olika format och tjocklekar på böcker du har hemma.

Ska du trycka din bok hos ett etablerat tryckeri har de oftast regler och rekommendationer för marginaler och utfall för just ditt valda format på bok.

Vill du ha en offert på tryck? Gör detta via vårt offertformulär som du hittar här