Hur skyddar man e-böcker från piratkopiering?

Det kan finnas flera anledningar att skydda e-böcker på olika sätt. Exempelvis måste e-böcker som lånas ut via bibliotek ha en väldigt speciell krypteringslösning om man vill att läsaren bara ska ha tillgång till boken under en begränsad tid. Denna kryptering tillhandahålls i Sverige framför allt av Adobe och är inkorporerad i program och appar så som Adobe Digital Editions, Bluefire Reader till iOS och Aldiko till Android.

Men hur gör den som vill sälja sina e-böcker på en vanlig näthandel för att på bästa sätt skydda sina verk från olovlig spridning? Det finns två huvudsakliga sätt, och processerna är i dagsläget i stort sett helt automatiserade. Alltså inget författare eller förlag behöver tänka så mycket på.

DRM-skydd
DRM står för Digital Rights Management. Det är egentligen namnet på flera olika tekniker för att skydda digitalt material och kan även användas i exempelvis datorspel och dvd-filmer.

Kryptering av e-böcker fungerar i huvudsak på två sätt. Dels är det svårt att komma åt innehållet i själva filerna, då text och bilder i EPUB-filen förvanskas utom när e-boken öppnas med de avsedda läsarprogrammen. Dels skyddar det oftast mot att e-boken ska kunna gå att öppna med tredjepartsläsare, konverteras till ett annat format, eller att filpaketet ens ska kunna packas upp med tillgängliga verktyg. Exempelvis kan en krypterad bok nedladdad från iBookstore enbart öppnas i just iBooks.

DRM-skydd erbjuds automatiskt på marknader som iBookstore, men det går också att välja bort. Böcker som via Elib ska distribueras till bibliotek förses med Adobes speciella kryptering, medan böcker som säljs istället får en vattenmärkning. Läs mer om detta nedan.

DRM-skydd är fortfarande kontroversiellt. I många rättighetsavtal är skydden ett måste på grund av upphovsrätt och avtal, men samtidigt begränsar det mycket av konsumentens frihet. Man kan inte låna ut material till andra på samma sätt som med fysiska media, och det kan till och med vara svårt att själv byta enhet eller läsarprogram och behålla tillgången till det man själv har köpt digitalt.

Vattenmärkning

Ett något snällare skydd, som är det Elib och andra svenska distributörer i huvudsak erbjuder, är vattenmärkning av e-boken. Vattenmärkning kan yttra sig på olika sätt – papper och arkivdokument kan ha en mer eller mindre synlig text eller bild i pappret, bilder i bildbanker kan ha synlig text eller logotyp, en tv-kanals logga kan synas i hörnet på ett videoklipp och så vidare. Till skillnad från detta är vattenmärkning av e-böcker sällan något som syns för läsaren. Vattenmärkningen är en bit kod gömd i e-bokfilen, som stämplas med information från den som först köper filen – vanligtvis ett ordernummer. Informationen finns kvar vid kopiering av e-boken. Om filen läcker ut på piratsajter går det på så sätt att spåra var den kommer ifrån. Märkningen kommer dock inte försvåra nedladdning eller användning, på det sättet DRM-skydd gör.

Både och

Gillar du att vara extra säker finns det säkert sätt att tillämpa både DRM-skydd och vattenmärkning på en och samma bok. Marknaderna har helt enkelt begränsat sig till en sort för att det i normalfallet räcker. Inga skyddslösningar för e-böcker är egentligen ett hundraprocentigt skydd; erfarna hackare vet hur man kan ta sig förbi både krypteringar och vattenmärkningar. Risken att just din bok ska utsättas för denna sorts intrång är dock mycket liten.

Vilken skyddslösning, om någon, du i slutändan väljer för din bok beror nog mest på din inställning till begränsningar i läsupplevelsen kontra olovlig kopiering, och vad som väger tyngst för dig.