Hur prissätter jag min tryckta bok?

När du tryckt din bok kommer du till nästa bit – att sälja den. I försäljning ingår också att prissätta boken. Viktigt då att tänka på är något som kallas F-pris, som skiljer sig från konsumentpriset – det konsumenten betalar i bokhandeln.

F-priset kallas också förlagspris. Det är ett pris förlag sätter på tryckta böcker och e-böcker gentemot handeln. För tryckta böcker handlar det om att en bokhandel, såväl fysisk som på nätet, köper in böcker från förlaget för det givna F-priset. På det priset lägger de ett eget påslag, som utgör bokhandlarens vinst vid försäljning. På det nu totala priset, F-pris + påslag, måste också en moms (6% för tryckta böcker, 25% för e-böcker) mot slutkunden läggas.

Hur mycket påslaget är varierar mellan olika bokhandlare och går inte att veta i förväg. För tryckta böcker kan det för näthandlare handla om 50-60% av F-priset, och i traditionella affärer kan det vara upp mot 110%. För e-böcker kan vara betydligt lägre, ner mot 10-20%. E-böcker behöver aldrig lagerhållas och det innebär alltså ingen kostnad alls för nätbokhandlaren att lista e-böcker i sin katalog. Många affärer väljer därför att inte ta ut lika stor vinst vid försäljningen av dessa, exempelvis i förhoppningen att lägre pris säljer fler exemplar.

Är du upphovsman till en bok och berättigad till royalty, är det viktigt att tänka på att det är från F-priset, och inte konsumentpriset, som royalty beräknas. Påslaget tillhör ju bokhandlaren, och momsen går till staten, så det är F-priset som tillfaller förlaget och som de kan räkna utefter. Om du väljer att självpublicera via marknader i stil med Elib eller Publit, så kommer dessa marknader dra en viss procent i distributionsavgift, och detta dras från ditt satta F-pris.

Vill du räkna ut ett F-pris för en tryckt bok respektive e-bok? Räkna baklänges från vad du tycker är rimligt att en bok ska kosta för konsumenten. Här är ett par exempel, även om påslagsprocenten hos olika affärer varierar. För enkelhetens skull räknar vi på en nätbokhandel i båda fallen.

Tryckt bok: Konsumentpris 200kr = F-pris x 1,6 (påslag) x 1,06 (moms)

F-pris = 200/(1,6 x 1,06) = ca 118kr

E-bok: Konsumentpris 100kr = F-pris x 1,2 (påslag) x 1,25 (moms)

F-pris = 100/(1,2 x 1,25) = ca 67 kr