Gör en egen e-bilderbok i Booqla

Funderar du på att ge ut en e-bok med bilder för barn? Fixerat format med texten inlagd i bilden eller en där texten flödar om efter skärmens storlek? Det är varken jättetekniskt eller superkrångligt. Allt som behövs är bilder i rätt pixelstorlek och filformat. Båda typerna är enkelt gjorda med hjälp av Booqlas e-boksverktyg.

Bra att veta om hur e-böcker visas på plattor och appar

Läsplattor och appar sköter hur e-boken ser ut. Bilderna i din e-bok kommer inte att fylla hela skärmen eftersom programmet som läser e-bokens fil och visar den lägger ut marginaler runt om. Det maximala utrymmet för varje illustrationen är skärmstorlek minus marginal.

1margins

1. Läsplattans marginaler.
2. Textyta.

Sedan är var det där med skärmstorlek. En läsare kanske använder en iPad, en annan en lite mindre läsplatta medan en tredje läser på mobilen. E-boken ska helst se bra ut på alla alternativen.

Fixerat format (text i bilden) eller e-bok med bild och separat flödande text

Det finns två sätt att göra e-bilderböcker. I fixerat format ligger texten med i bilden.

2

Bilden fyller hela ytan som inte läsplattan avsett för marginaler. E-böcker i fixerat format är en serie bilder: bild efter bild efter bild. Varje bild täcker hela den marginalfria ytan på läsplattan eller appen.

3

 

Fördelen är att du kan bestämma exakt layout och välja typsnitt. Nackdelen är att din bok ser ut så här när någon läser den på mobilen.

4mini

Flödande text-format

I en vanlig e-bok flödar texten om beroende på textens och skärmens storlek. I en sådan här typ av e-bilderbok ligger texten separat från bilden så att man som läsare kan förstora eller minska texten när man läser.

E-bilderböcker med flödande eller flytande text består av en serie ’bild plus bildens text’. Bilden kommer först, därefter all tillhörande text, sedan nästa bild med sin tillhörande text.

5real

 

Det ser bäst ut med 2-3 rader text under varje bild när boken läses på platta eller i en app. Tillhörande text som inte får plats fortsätter helt enkelt på nästa ’skärmsida’.

6a

6b

Fördelen är att läsaren kan välja typsnitt och öka/minska textens storlek själv. Man kan t o m välja text-till-tal och höra boken läsas upp. Mobilläsning blir inget problem!

Nackdelen är att man bara kontrollerar i vilken ordning bild och text kommer, inte hur resultatet ser ut i detalj. Samma bild + text kan visas med olika antal rader under bilden beroende på marginaler och textinställning hos läsplattan eller appen.

Fast format passar bra för böcker med lite text. Med längre textstycken är det bättre att göra en e-bok med flödande text.

7

Gör din egen e-bilderbok

Här följer instruktioner, först för fixerat format och sedan för flödande. I båda fallen behöver du följande:

– inscannade högupplösta (300 dpi/ppi) digitala bilder.
– tillgång till ett bildbehandlingsprogram, t ex Photoshop eller det liknande gratisprogrammet GIMP
– Booqlas verktyg

E-bilderbok i fixerat format

Bildförberedelser:
Öppna originalbilden och markera allt i bildbehandlingsprogrammet.
Kopiera.
Gör en ny bild: bredd 1280 pixlar, höjd 2048 pixlar, webbupplösning 72 dpi/ppi (Du kan spara den här tomma bilden som en mall, så slipper du göra en ny bild för varje illustration).

Klistra in originalbilden ovanpå den nya och justera storleken (Läsplattans textyta är begränsad. Mycket detaljerade bilder med många karaktärer kan delas upp i flera filmiska närbilder istället). Här får man anpassa vad som får plats av original-illustrationen till webbildens yta. Allt får inte alltid plats.

Skriv in bildens text i ett nytt lager.
Lägg ihop lagren till ett, eller välj Spara för webb. Max bildstorlek 127k för ögonblicklig inläsning på plattan. Välj gärna nummer som namn så blir bilderna enkla att lägga in i e-boken i nästa moment.

Gör samma sak med alla bilder.

I Booqlas editor:
Klicka på bildikonen och lägg in bild 1. Spara.
Kolla hur resultatet ser ut genom att öppna förhandsgranskningen (ikonen med ögat).

Förhandsgranskningen ger i första hand en bild av ordningen kapitel-bild-textinnehåll, inte hur boken ser ut på specifika läsplattor eller appar. Kolla därför e-boksfilen på olika plattor för att försäkra dig om hur boken ser ut för läsaren. Om något behöver fixas, ordnar du det senare och laddar hem en ny version utan extra kostnad.

Lägg till ett nytt kapitel i editorn (raden längst ner).

Lägg in bild 2. Spara. Förhandsgranska. Lägg till kapitel 3, osv.

Genom att lägga en bild per kapitel kommer varje bild att dyka upp först på en ny ’skärmsida’.

När du är klar, ladda hem din e-bok och provläsningsfilerna.

Som sagt, kolla av hur e-boken ser ut på så många olika plattor och mobiler du har möjlighet till. Kanske måste någon bild göras om eller beskäras annorlunda för att komma till sin rätt Det blir i så fall bara det kapitlet som du behöver ändra i Booqla. Spara sedan på nytt och ladda hem en ny version.

Klart! Fira! Du har just klarat av något mycket avancerat i e-boksväg.

Ebilderbok med flödande text

Bildförberedelser:
Öppna originalbilden och markera allt i bildbehandlingsprogrammet.
Kopiera.
Gör en ny bild med upplösningen 72 dpi/ppi (webbupplösning).
Beroende på hur din individuella illustration ser ut, bestäm bildens höjd.

Riktlinjer:
– bredd 1280 pixlar, höjd 1280 pixlar = kvadratisk bild
– bredd 1280 pixlar, höjd 1365 pixlar = täcker ca ¾ av den marginalfria ytan.

Klistra in din bild ovanpå den nya i ett nytt lager och justera storleken. Mycket detaljerade illustrationer vinner ofta på att delas upp i ’närbilder’ i e-boksammanhang.

Lägg ihop lagren till ett eller välj Spara för webb. Max bildstorlek 127k för ögonblicklig inläsning på plattan.

Välj gärna nummer som namn så blir bilderna enkla att lägga in i e-boken i nästa moment.

Gör samma sak med alla bilder.

I Booqlas editor:
Klicka på bildikonen och lägg in bild 1. Skriv eller klistra in tillhörande text under bilden. Spara.

11

Kolla hur resultatet ser ut genom att öppna förhandsgranskningen (ikonen med ögat).

11aFörhandsgranskningen har bredare marginalerna än läsplattan. Texten kommer
att flöda om på slutplattan och inte vara bredare än bilden.

 

Förhandsgranskningen ger en bild av ordningen kapitel-bild-text och eventuella textmissar, inte hur boken ser ut på specifika läsplattor eller appar. Kolla därför e-boksfilen på olika plattor efter nedladdning för att försäkra dig om hur boken ser ut för läsaren. Om något behöver fixas senare, ordnar du det och laddar hem en ny version utan extra kostnad.

Lägg till ett nytt kapitel i editorn (raden längst ner).

Lägg in bild 2. Klistra eller skriv in tillhörande text. Spara. Förhandsgranska. Lägg till kapitel 3, osv.

Genom att lägga bilden först i varje kapitel kommer varje ny bild att dyka upp först på en ny ’skärmsida’ i den färdiga e-boken.

Ladda sedan hem din e-bok och provläsningsfilerna.

Som sagt, kolla av hur e-boken ser ut på så många olika plattor och mobiler du har möjlighet till. Målet är att det ska synas minst 2 rader text under varje bild med plattans normala textinställning.

Kanske måste någon bild minskas lite i höjd för att allt ska bli bra. Det blir i så fall bara det kapitlet som du behöver ändra på i Booqla. Gör en ny bild med den nya höjden, spara på nytt och ladda hem en ny e-boksversion.

Fira! Du har just klarat av något superavancerat i e-boksväg.

12

Nu är det bara att ladda upp e-boken hos distributörer och näthandlare.

Lycka till!