Därför är en e-bok att föredra framför en pdf

Traditionella e-böcker har ett omflödande format som anpassar sig till skärmen, men väldigt lite kontroll över placering av text och bilder. Här finns både klara fördelar och klara nackdelar gentemot PDF:s fastlåsta layout. Men när det kommer till EPUB 3 och dess möjligheter till fast layout blir skillnaden inte lika uppenbar. PDF har stort stöd i olika enheter och operativsystem, varför skulle en e-bok vara att föredra?

EPUB 2 vs PDF

Det finns några fördelar att nämna med en omflödande EPUB 2. Texten kan anpassas till skärmstorleken – ju mindre skärm desto mindre text på varje sida, vilket ökar läsbarheten. Att ställa om textstorleken hjälper dig som läsare att hitta vad som är bekvämast för dig. Dessutom kan man ställa om mellan ett antal typsnitt, och då olika stilar funkar olika bra för olika sorters texter bidrar det till att öka läsbarheten. Särskilt på mycket små skärmar är en omflödande e-bok det allra mest bekväma att läsa.

EPUB 3 vs PDF

En visuell fördel med en e-bok framför en PDF är bland annat att man kan lägga sidor i en e-bok som ett uppslag, två sidor intill varandra, som i en tryckt bok. Det gör att man i en fast-layout EPUB 3 kan relatera innehåll på en sida till den motsatta, och till och med ha bilder och text som ligger över ett helt uppslag, istället för att huggas av där sidan tar slut.

Även om fast layout är så fast som det går, det vill säga läsaren kan inte påverka den, så kan en e-bok till skillnad från en PDF kan göra layouten responsiv via så kallade media queries. Det innebär att en viss layout appliceras på stora skärmstorlekar, och en annan på mindre skärmstorlekar. Den fasta layouten kan anpassas att se bra ut såväl på en stor datorskärm som på en liten smartphone.

Det har länge funnits möjlighet att bädda in multimedia i en PDF, men sanningen är att det är i stort sett omöjligt att hitta stöd för att spela upp denna media på de allra flesta enheter och läsare. Med en EPUB 3 finns redan stora möjligheter till ljud, video, animationer och interaktivitet, och fler och fler läsarprogram anpassar sig till den nya EPUB-standarden.

Utveckling

Den största fördelen med en fast layout EPUB över PDF är något som läsaren egentligen inte ser – och det är att en e-bok är utvecklarvänlig. Bakom kulisserna består e-boken av enkel webbkod, och med enbart några små justeringar kan text ändras, stycken flyttas om och bilder korrigeras. Ändringar kan vara mycket omständligt med en PDF. Oftast måste man gå tillbaka till källmaterialet och göra om konverteringsprocessen för att åstadkomma ändringarna på bästa sätt. En EPUB är dessutom ett paket av filer, och vill du minska eller utöka omfånget är det lätt. Ett extra kapitel, en innehållsförteckning; det är lätt att organisera om paketet utan att behöva anpassa resterande material.

Eftersom stora e-bokdistributörer som Amazon och iBookstore fokuserar på stöd och utveckling av e-bokmarknaden, kan man inte publicera en PDF hos dem. Det räknas helt enkelt inte som en e-bok, och de som läser mycket e-böcker vill ofta inte betala för en PDF. Vill du sälja en PDF är du då begränsad till den svenska marknaden, eller att försöka sälja själv via en egen webblösning.

Möjligheterna med en e-bok i EPUB-fomat är stora, och behöver inte begränsa sig till det som traditionellt kallas bok. Det finns fler ställen en EPUB:s möjligheter kan ersätta en PDF, så som användarmanualer och läromedel.