Kapitel

kapitelavsnittens funktion

Vilka avsnitt behöver en e-bok innehålla?

E-böcker har en annan ordning på innehållet jämfört med tryckta böcker för att få med intressant material i provläsningsfilen. När e-böckerna kom igång på allvar gjorde några av näthandlarna automatiska provläsningsfiler av bokens början. Utgivarna lärde sig snabbt att lägga säljande material som spännande inledningskapitel först och flytta mindre säljande men nödvändig information som copyright […]