Mobi

Amazons e-boksformat

Skänka bort e-böcker gratis som marknadsföring, Amazons exempel

Om du säljer e-böcker via Amazon kan du välja att gå med i självpubliceringsprogrammet KDP Select för alla eller enstaka av dina titlar. Förutom att det ger dig chansen till högre royalties för din bok, finns det också möjligheter till fler marknadsföringsfunktioner, som förhoppningsvis kan hjälpa dig att öka din e-bokförsäljning. En av dessa är […]

Skillnad mellan EPUB och MOBI

EPUB är den öppna e-bokstandard som organisationen International Digital Publishing Forum har etablerat och fortsätter utveckla. Sedan finns det naturligtvis alltid aktörer som vill hålla sig lite på sin kant och själv styra exakt vad som används av deras system. Amazon är en av, om inte den allra största e-bokaktören i USA och är även […]