Epub

svensk standard för e-boksformat

PUB 2 och EPUB 3, skillnader

EPUB 2 är benämningen på den tidigare standarden för EPUB-formatet, och som fortfarande är det som har bredast stöd på läsplattor, datorer och appar. 2011 annonserade International Digital Publishing Forum (IDPF), organisationen som har hand om utvecklingen av EPUB, det nya formatet EPUB 3. Detta var tänkt att snabbt ersätta EPUB 2 som standardformatet för […]

Skillnad mellan EPUB och MOBI

EPUB är den öppna e-bokstandard som organisationen International Digital Publishing Forum har etablerat och fortsätter utveckla. Sedan finns det naturligtvis alltid aktörer som vill hålla sig lite på sin kant och själv styra exakt vad som används av deras system. Amazon är en av, om inte den allra största e-bokaktören i USA och är även […]