Beställning av tryck

Vi får ofta en del frågor om processen vid tryck. Vi har därför sammanställt denna lista med de vanligaste frågorna

Betalning – Vi fakturerar samtidigt som beställning görs. Du har dock så pass många dagars betalningsvillkor att du hinner få provtrycket innan betalning måste ske. Så snart betalning gjort till fullo och provtrycket godkänts gör vi beställning av huvudtrycket. Om provtrycket inte håller de krav man kan ställa på en tryckt bok, behöver du naturligtvis inte betala. Detta gäller endast tryckkvaliteten, inte innehållet i boken.

Om trycket mot förmodan inte levererats till det datum som fakturan förfaller skjuter vi automatiskt upp förfallodatum på fakturan till 3 dagar efter det att du mottagit provtrycket.

PDF – Både omslag och inlaga skickas till oss som PDF. Det är viktigt att du är helt nöjd med båda filerna eftersom det är de vi kommer använda för tryck. PDF är ett bundet format som inte tillåter ändringar och vi trycker dem som de är när du skickar dem till oss

Omslaget – Färgerna skiljer sig från det du ser på din datorskärm när vi trycker. Detta beror på att det är två olika färgscheman, RGB på datorn och CMYK vid tryck. Var snäll och kontrollera detta noggrant så att du är helt nöjd med färgerna i CMYK.

Bilder – Har du bilder i inlagan måste dessa vara i tryckkvalitet. Detta innebär 300 dpi istället för 72 dpi som är på internet.

Tryckort – I inlagan måste det anges ”Tryckt i Polen av Booqla + året”

Inkluderad omslagsdesign – Om du valt att vi ska göra omslagsdesign åt dig som en del av vårt erbjudande till de som trycker över 300 böcker vid ett tillfälle får du ett formulär att fylla i. Vi kommer basera vårt arbete på det du skriver. I vårt arbete ingår totalt 3 korrektursrundor, dvs du har tre möjligheter att komma med kommentarer på vårt jobb för ändringar. När första korrekturrundan är klar går det ej att ändra upplägget på designen utan iden med omslaget är då fastställt.

E-bok – Ebjudandet om konvertering av ditt manus till e-bok gäller endast om vårt system stödjer ditt manus layout. Erbjudandet omfattar inte fast design, funktioner i boken eller avancerad design. Manuset måste finnas tillgängligt i docx format och alla rubriker måste vara markerade som “Rubrik 1”. Vi meddelar dig vid beställning om vi har möjlighet att konvertera ditt manus.

ISBN från Booqla – Booqla har möjlighet att förse dig med ett ISBN nummer. Väljer du att använda detta kommer Booqla stå som ansvarig utgivare vid registrering av boken i till exempel Kungliga Bibliotekets databas.

Trycktid – På offerten angav vi en uppskattning för tiden jobbet ska ta. I och med att trycktiden bestäms av tryckeriets belastning kan det skilja på tiden i offerten och tiden när du väljer att trycka. Det kan även uppstå förseningar på grund av oförutsedda händelser så ha god marginal till eventuell bokrelease.

Provtryck – När tryck beställs anses det som påbörjat. Provtrycket är inte en separat order utan en garanti att kvaliteten på det vi levererar är hög. Det går därför inte att avbryta ordern utan skälig orsak. Skälig orsak är om trycket inte håller utlovad kvalitet.

Ändringar i tryckfiler efter provtryck – Det går att göra ändringar i tryckfilerna innan huvudtryck. Ändras antalet sidor eller förutsättningarna för tryck äger Booqla rätt att skicka en korrigerad faktura

Påbörjat tryck – Så snart vi mottagit slutgiltiga filer efter eventuella ändringar laddar vi omgående upp dessa i tryckkö. Trycket är då påbörjat och ytterligare ändringar kan ej göras

Leverans – Vid beställning angav du adress dit böckerna ska levereras. Det är viktigt att du är på plats den dagen då leveransen ska ske. Denna är vanligtvis någon gång mellan 08.00 och 19.00 och vi kan inte påverka tiden eller ta reda på hur dags leveransen kommer ske. Det är ditt ansvar att vara på plats då UPS inte lämnar paketet utan underskrift. Om UPS inte lyckas leverera första gången återkommer de dagen efter. Lyckas de inte andra gången kommer böckerna returneras till tryckeriet. Vi kan skicka dem på nytt till en extra kostnad.

Leveransadress – Om du önskar ändra leveransadress kan du göra detta men det måste ske direkt efter vi meddelat leveransdag. Det går inte att ändra leveransadress samma dag som leveransen sker

Leveransnummer – Vi har inte tillgång till leveransnummer och kan därför inte ge ut det. Vi meddelar dig när vi vet att böckerna har skickats och ger dagen då leverans kommer ske. Sker förändringar meddelar vi detta antingen skriftligen eller på telefon.

Vårt ansvar – Vårt ansvar omfattar trycket av boken. Det är vårt ansvar att trycket håller en sådan kvalitet som man kan kräva från ett tryckeri. Vi ansvarar inte för skador som uppstår vid leverans eller felaktigheter i originalfilerna. Vi ansvarar ej heller för leveranstider eller andra klagomål som kan uppstå i samband med leverans. Detta ansvar övergår på UPS när böckerna lämnas över till dem.

Ditt ansvar – Du ansvarar för att kontrollera alla filer innan du skickar dessa till oss. Detta gäller stavning, utseende, mått på omslag och text i allmänhet. När tryck väl har påbörjats kan filerna inte ersättas