Terms and Conditions of Purchase

1. Inledning

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Booqla. Genom att bli kund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

2. Om tjänsten

Booqla är en digital bokhandel där du kan köpa digitala böcker och därtill besläktat innehåll. Genom att registrera dig som kund hos Booqla får du möjligheten att genomföra köp av de produkter som till varje tid finns till försäljning på Booqla.

3. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

Du kan alltid hitta de gällande köp- och leveransvillkoren på denna sida. Booqla har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i Booqlas tjänst utan att i förväg få ditt godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på Booqlas webbplats minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Booqlas tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

4. Leverans av digitala produkter

Digitala produkter som e-böcker levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du som kund tillgång till att ladda ner den nyinköpta boken. Länken sparas och är alltid tillgänglig under ditt konto på Booqla.se. Kunden erhåller även en faktura som skickas till den mailadress som kunden har knutit till sitt konto. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

5. Betalning

Du kan välja att betala på något av följande sätt:

• Med kort. Du kan betala med Visa, Visa Electron, Mastercard, Eurocard och Maestro. När du genomför ett köp hos Booqla förvaras dina kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos vår betaltjänstleverantör.

6. Ångerrätt

Du har ingen ångerrätt på e-böcker, då dessa klassas om en tjänst. Så snart betalningen av boken gått genom och du fått möjligheten att påbörja nedladdning av en digital bok har du således ingen rätt att ångra köpet.

7. Reklamation

Du har tre års reklamationsrätt. Om du mottager en felaktig vara i förhållande till din beställning eller en defekt vara ska du reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamationer kan meddelas till vår support via e-post: info@Booqla.se. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt genom att byta mot en felfri vara istället för att betala tillbaka köpesumman.

8. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de böcker du köper hos Booqla ägs av respektive förlag, och böckerna är skyddade av upphovsrätten.

När du köper en bok hos Booqla, köper du rätten att använda produkten för icke-kommersiell privat bruk och du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av böckerna. All kopiering, förutom för ditt privata bruk, och andra typer av rättighetsstridig spridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Booqla och dess tjänster innehas av Booqla och/eller Booqlas samarbetspartners och du förvärvar genom din kundrelation med Booqla ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

9. Systemkrav

Användning av e-böcker med mera förutsätter att användaren har tillgång till utrustning som till exempel en dator med internetaccess, vilket kan medföra särskilda utgifter för användaren. Användning av produkterna kan kräva att du emellanåt genomför uppdateringar eller uppgraderingar. Du medger och är införstådd med att sådana systemkrav för användning av tjänsten, som emellanåt kan komma att ändras, är ditt eget ansvar.

10. Användning av tjänsten med mera

För att genomföra ett köp hos Booqla måste du registrera dig och skapa en användarprofil. Det är däremot inte nödvändigt att köpa något, om du skapar en användarprofil. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som kund hos Booqla. Som registrerad användare kan du även skriva recensioner om böcker, som kan ses av andra användare av Booqla. När du skriver en recension visas ditt användarnamn. Recensioner får inte innehålla uppgifter om dig själv eller andra personer, så länge dessa personer inte ingår i boken/produkten.

Booqla får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Booqla på sådant sätt att Booqla eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Du får naturligtvis inte bryta mot svensk lag och du måste följa Booqlas regler. Du får alltså inte:

• Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.

• Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)

• Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet.

• Använda Booqlas tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra).

• Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc., skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.

• Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Om Booqla misstänker att du begått ett brott vid användning av Booqlas tjänster förbehåller sig Booqla rätten att spärra din profil, och polisanmälan kan komma att göras.

Som användare av Booqla uppmanas du att alltid kontakta vår supportavdelning om du hittar innehåll på Booqla.se som du menar kan kategoriseras som något av det ovan nämnda.